Opevnenia na slovensku z pohľadu architekta – Súčasná prezentácia opevnení – výsledky dvadsaťročného výskumu, realizovaného na Fakulte architektúry STU

Jana Gregorová