On the Edge – budúce adaptačné výzvy: Úloha futurológie, metodológie plánovania scenárov a off-gridového dizajnu v architektonickom a urbanistickom vyučovaní

Zdeňka Němcová Zedníčková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: vesmírna architektúra, mesačná základňa, off grid, adaptabilita, futurológia, plánovanie scenárov, architektonické vzdelanie