Odraz spoločenskej transformácie v problematike bezbariérového riešenia budov

Miroslav Kopecký

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: transformácia, spoločnosť, bezbariérovosť, hendikep, budovy