Odraz spoločenskej transformácie v problematike bezbariérového riešenia budov

Miroslav Kopecký

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: bezbariérovosť, budovy, hendikep, spoločnosť, transformácia