Odraz spoločenskej transformácie v problematike bezbariérového riešenia budov

Miroslav Kopecký

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: hendikep, budovy, transformácia, spoločnosť, bezbariérovosť