Obnovy v povojnovom období

Martina Jelínková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: Chudomelka, modernistická prestavba, pamiatková starostlivosť, povojnové obnovy