Obnova kaštieľov

Rudolf Viršík

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: princípy, podmienky, obnova, analýza, kaštiele, hodnotenie, metódy