O udržateľných spoločenstvách v Európe

Dagmar Petríková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: komunity, Bristolská dohoda, udržateľnosť, investície, Urban Aquis, Európa, OECD, zručnosti