O neúplnosti mutácie: Úvod do regionalizmu Pretórie

Cornelius van der Westhuizen

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: ľudová architektúra, Južná Afrika, modernistická architektúra, regionalizmus, Pretória