O architektúre a filozofii jej tvorby

Peter Havaš

ZHRNUTIE

Autor tu prezentuje svoje osobné predstavy o architektonickom dizajne a jeho filozofii, počínajúc od základného významu architektúry – služby potrebám používateľov. Rozdiel medzi fyzickým a „morálnym“ životom architektúry prináša potrebu variability súčasných budov a interiérov. Ďalším diskutovaným problémom je modernosť architektúry. Podrobne je opísaný vývoj architektúry 20. storočia a autor sa domnieva, že princípy a jazyk funkcionalistickej architektúry sú stále živé. Tvrdí, že princípy architektonického projektovania, ktoré definovali Hannes Meyer a Walter Gropius, sú základom súčasného architektonického vzdelávania na Slovenskej technickej univerzite. Postmodernizmus sa v tejto súvislosti pociťuje ako choroba.

Kľúčové slová: variabilita, architektúra, filozofia tvorby, moderna, život, postmodernizmus, funkcionalizmus