NURBS v animovanej architektúre

Ján Ťupek

ZHRNUTIE

Tento príspevok predstavuje vzťahy medzi pojmami vo Foucaultovej filozofii a pojmami v počítačovej grafike. Pozornosť sa osobitne zameriava na krivky vo Foucaultovom opise vzťahov v diagrame a na spline NURBS v animačnom softvéri. Hlavným cieľom tohto príspevku je ukázať, prečo sú geometrie NURBS také dôležité pre architektov, ktorí vo svojich dielach používajú koncepty animácie.

Kľúčové slová: animácie, počítačová grafika, NURBS, Foucault, architektúra