Nové materiály a technológie a ich využitie v dizajne

Michal Pakši

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: dizajn, novinky, šport, technológie, materiály, využitie