Nízkoenergetické riešenie budov vo väzbe na architektonický návrh

Aleš Hradecký

ZHRNUTIE

Zhrnutie článku je dostupné na jeho konci.

Kľúčové slová: architektonický návrh, nízkoenergetické stavby, pasívna solárna energia, Slovensko, Európa