Niektoré aspekty vedeckých aktivít na univerzitách

Anna Holmanová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné. Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: univerzity, vedecké aktivity, medzinárodné prostredie, FA STU, spolupráca