Niektoré aspekty vedeckých aktivít na univerzitách

Anna Holmanová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné. Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: FA STU, spolupráca, univerzity, vedecké aktivity, medzinárodné prostredie