Niekoľko rokov od …

Dušan Bálent

ZHRNUTIE

Príspevok sa zaoberá hodnotením a bilanciou vzdelávacieho procesu na FA STU. Bilancuje dosiahnuté výsledky s pôvodnými vyhliadkami. Hodnotí pedagogickú činnosť od vzniku novej štruktúry na FA STU v roku 1990 s prihliadnutím na sociálne a politické zmeny tohto obdobia.

Kľúčové slová: hodnotenie, úvaha, vzdelávanie, bilancia, pedagogika, FA STU