Niekoľko poznámok k systémovým vzťahom medzi priestorovo relevantnými plánovacími činnosťami

Maroš Finka

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: manažment, územný rozvoj, systémové vzťahy, plánovacie činnosti, priestorová relevantnosť