Neogotické kaštiele na Slovensku

Michal Škrovina

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: neogotické kaštiele, neogotika, architektúra, Slovensko