Nekrológ: Profesor Ing. arch. Rudolf Šteis, DrSc., emeritný profesor

Bohumil Kováč, Maroš Finka

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: urbanizmus, FA STU, nekrológ