Nekrológ: Profesor Ing. arch. Rudolf Šteis, DrSc., emeritný profesor

Maroš Finka, Bohumil Kováč

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: nekrológ, urbanizmus, FA STU