Návrat Vladimíra Karfíka do USA: Odkaz architekta Karfíka

Peter Lizoň

ZHRNUTIE

Autor, profesor architektúry na univerzite v Knoxville v Tennessee v USA, Peter Lizoň, je žiakom slovenského architektonického školského systému. Autor vo svojich článkoch sumarizuje príspevok architekta Vladimíra Karfíka k rozvoju modernej európskej architektúry 20. storočia s uvedením jeho amerických skúseností v ateliéroch v Chicagu a Taliesine na konci 20. rokov. Návrat do Ameriky bol poctou profesorovi Karfíkovi, ktorý sa stal čestným členom AIA, pri tejto príležitosti uskutočnil prednáškové turné. Profesor Lizoň svojím vplyvom a postavením v amerických architektonických kruhoch prispel k „objavu“ Karfíka a objavu rozvinutých myšlienok modernej európskej architektúry v prvej polovici minulého storočia americkou komunitou architektov.

Kľúčové slová: Vladimír Karfík, návrat, Baťa, export, Zlín, Belcamp, AIA, USA, medaila