Nástup moderny do záhradnej a krajinnej architektúry a jej prejavy na Slovensku

Katarína Kristiánová

ZHRNUTIE

Moderna vstupuje do oblasti záhradnej a krajinnej architektúry ako priemet trendov moderného hnutia v umení a v architektúre. Začiatkom dvadsiateho storočia a najmä  v období medzi dvoma vojnami sa prostredníctvom vplyvu iných umení postupne mení aj umenie tvorby záhrad. Toto obdobie však neznamená len nástup moderny do záhradnej tvorby, ale je najmä obdobím, kedy sa v rokoch 1890-1940, aj pod vplyvom moderny a ako odpoveď na významné spoločensko-ekonomické zmeny, formuje nová profesia – krajinná architektúra. Krajinní architekti, ktorí sa začiatkom dvadsiateho storočia vymedzujú ako samostatná profesia voči umelcom, architektom, či záhradníkom, formulujú svoje teórie, túžby a snahy ako ovplyvňovať urbánny rast, ovplyvniť územné plánovanie, posilniť ochranu krajiny, a snažia sa definovať aj to, čo znamená moderna pre záhradnú a krajinno-architektonickú tvorbu.

Krajinno-architektonická moderna sa rozvíja v tridsiatych rokoch 20. storočia v mnohých krajinách a v dielach mnohých autorov. Aj na Slovensku sa prejavujú koncepty záhradnej a krajinnej architektúry z obdobia medzivojnovej moderny v rôznych mierkach a v rôznych typologických formách, od záhrad rodinných domov a víl, cez riešenia vonkajších priestorov areálov škôl, sanatórií, administratívnych, obchodných budov a pod., až po urbanistické koncepty záhradných miest a verejných urbánnych priestorov.

Kľúčové slová: modernizmus, záhrady, parky, zelená infraštruktúra, záhradná architektúra