Narábanie s pojmom „transparentnosť v architektúre“

Eva Vojteková

ZHRNUTIE

Článok sa zaoberá pojmom transparentnosti v architektúre, ktorý súvisí nástupom modernizmu na prelome 19. a 20. storočia. Pojem transparentnosť od začiatku 20. storočia až po dnešok sa stal pojmom mnohoznačných výkladov. Na začiatku modernizmu súvisí tento pojem s použitím skla v architektúre a skúmaním jeho transparentnosti, ktorá umožňuje transparentným predmetom ich vzájomné prekrývanie a  súčasné vnímanie rôznych umiestnení v priestore. Pojem transparentnosť sa v tomto období spájal s použitím prvých zavesených zasklených ľahkých plášťov na skeletových stavbách a s novým chápaním pojmu priestor, jeho hĺbkou a vytváraním kontinuálneho priestoru nástrojmi architektúry.

V 50. rokoch minulého storočia Colin Rowe s Robertom Slutzkym v eseji „Transparency: Literal and Phenomenal“, poskytli výklad transparentnosti doslovnej a fenomenálnej, ktorý neskôr súvisel s rozdelením modernizmu na dva prúdy. Na konci 20. storočia je pojem transparentnosť spájaný s vysoko účinnými konštrukciami v súvislosti so sklom, kde je minimalizovaný podiel konštrukčných prvkov. Na  začiatku 21. storočia pojem Engineered transparency súvisí s použitím skla s novými vlastnosťami v inteligentných obvodových plášťoch, ktoré sú výsledkom využitia posledných počítačových technológií pri ich navrhovaní.

Kľúčové slová: postmodernizmus, architektúra, priehľadnosť, priestor, výstavba, pojem, modernizmus