Na úvod

Jaroslav Coplák, Maroš Finka

Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: AL-FA, editoriál, fórum, urbanizmus, územné plánovanie