Na úvod

Maroš Finka, Jaroslav Coplák

Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: územné plánovanie, AL-FA, fórum, editoriál, urbanizmus