Na úvod

Jaroslav Coplák, Maroš Finka

Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: fórum, editoriál, urbanizmus, územné plánovanie, AL-FA