Na úvod

Peter Gál

Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: životné prostredie, EIA, zákon, Slovensko, urbanista, monotematické číslo, editoriál