Na úvod

Peter Gál

Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: Slovensko, editoriál, životné prostredie, EIA, zákon, urbanista, monotematické číslo