Monitorovanie a hodnotenie projektu SPECTRA PERSEUS EVK4-CT-2002-80006

Dagmar Petríková

Celý článok je dostupný v pdf verzii po kliknutí na „Celý článok“.

Kľúčové slová: projekt PERSEUS, vyhodnotenie, územný rozvoj, Európa, SPECTRA