Model studia na FA VUT v Brně

Dagmar Glosová

ZHRNUTIE

Na Fakulte architektúry v Brne sú dva stupne štúdia. Prvý stupeň pokrýva bývalé úplné štúdium architektúry a absolventi získavajú bakalársky titul. Potom nasleduje rok praxe. Na druhom stupni štúdia sú učebné osnovy špecializované podľa modulov. Na výber je sedem modulov. Takmer všetci študenti pokračujú a druhý stupeň je ukončený druhou štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Na tieto druhy skúšok sú pozívaní zástupcovia Komory architektov.

Kľúčové slová: Brno, FA VUT, model, Česká republika, štúdium, prax