Miestna sieť krajinného plánovania pre Rakúsko

Richard Stiles

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: krajinné plánovanie, Európsky dohovor o krajine, miestna sieť, vidiecke oblasti, ALPEN, Rakúsko