Metódy výuky urbanizmu a priestorového plánovania v Nemecku: Inšpirácia pre Slovensko pred vstupom do Európskej únie

Martin Diky

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: urbanizmus, metódy, priestorové plánovanie, inšpirácia, Nemecko, výuka, školský systém, Technická univerzita Drážďany