Metódy určovania smerov hlavných momentov dosky

Matúš Pavlík

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: inžinierska prax, výstuž, hlavný moment, určovanie smerov, izotropná doska, izoklinická metóda, metóda diskrétnych bodov