Mestský marketing a manažment

Jaroslav Coplák

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: prostredie, Slovensko, marketing, urbanizmus, mesto, región, manažment