Mestský marketing a manažment

Jaroslav Coplák

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: región, manažment, prostredie, Slovensko, marketing, urbanizmus, mesto