Membránové konštrukcie, styky, ukončujúce časti, dizajn mechanicky predpätých membrán

František Kalesný

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné. Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: dizajn, membránové konštrukcie, predpäté membrány