Medzinárodný kongres AESOP vo Viedni: Sen o väčšej Európe

Ľubica Vitková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: plánovanie, Európa, Viedeň, AESOP, kongres, zjednotenie