Medzinárodný ateliérový workshop v Toulouse v máji 2004: Urbanistický návrh nábrežia v Toulouse vo Francúzsku

Riana Füriová, Peter Gašpar

Celý článok je dostupný v pdf verzii po kliknutí na „Celý článok“.

Kľúčové slová: workshop, revitalizácia, Toulouse, Francúzsko, urbanizmus, nábrežie