Medzinárodná konferencia „Cezhraničné riadenie povodí v krajinách strednej a východnej Európy“ na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Dagmar Petríková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: FA STU, konferencia, povodia, 5RP, cezhraničné riadenie, krajiny SVE