Medzi tradíciami a inováciami

Robert Špaček

ZHRNUTIE

Zhrnutie článku je dostupné na jeho konci.

Kľúčové slová: vývoj, Európa, inovácie, tradície, dekan, vzdelávanie, architekti