Medzi tradíciami a inováciami

Robert Špaček

ZHRNUTIE

Zhrnutie článku je dostupné na jeho konci.

Kľúčové slová: tradície, dekan, vzdelávanie, architekti, vývoj, Európa, inovácie