Ľudová architektúra

Michaela Moncoľová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: stavebná kultúra, Slovensko, vidiek, ľudová architektúra, tradícia