Letná škola 2007 v poľskom Gdansku IP Erasmus: „Preklenutie mesta – voda v architektúre, mestských priestoroch a plánovaní“

Zuzana Ladzianska

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné. Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: architektúra, Gdansk, urbanizmus, Poľsko, letná škola, Erazmus, voda