Letná škola 2005: Účinnosť znalostnej spoločnosti na územný rozvoj

Matej Jaššo

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: spoločnosť založená na vedomostiach, územný rozvoj, územné plánovanie, regionálny rozvoj, efektívnosť, letná škola