Kultúrne inštitúcie v zmenených spoločenských podmienkach

Alexander Schleicher

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: architektúra, Slovensko, kultúrne inštitúcie, divadlo, spoločenské podmienky, zmena, múzeum, kultúra