Kríza profesie, či kríza výchovy?

Štefan Šlachta

ZHRNUTIE

Definovanie profilu absolventa je neustále pálčivým problémom, ktorý sa nikdy nevyrieši. Škola architektúry by nemala vyrábať konečný produkt podobný profesionálnemu architektovi, ale vzdelávať otvorene a ponúkať široké spektrum informácií o metodike, legislatíve, materiáloch, konštrukcii a histórii, rozvíjať umelecké a stavebné schopnosti a učiť spôsoby komunikácie a riešenia problémov ekologicky a sociálne korektným spôsobom. Vo Fínsku je systém vzdelávania v architektúre založený na možnosti zvoliť si svoj profil, čo si vyžaduje otvorený systém vzdelávania, spoluprácu univerzít a fungovanie kreditného systému. Vzdelávanie architektov sa nekončí diplomovou prácou, ale nasleduje ďalší cyklus.

Kľúčové slová: kríza, profil absolventa, architekt, vzdelávanie, otvorený systém, profesia, výchova