Krajinný obraz na modelovom území Bratislavy

Lenka Stankovská

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Bratislava, kostra, hodnoty, hodnotenie, krajinný obraz, modelové územie