Krajinnoekologický plán ako základný nástroj udržateľného využívania krajiny: Slovenská skúsenosť

Zita Izakovičová, Július Oszlányi

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Slovensko, využitie krajiny, udržateľnosť, ekológia, krajina