Krajinné plánovanie v rozšírenej Európskej únii: Závery konferencie

Mária Kozová, Maroš Finka

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: konferencia, Európa, krajinná ekológia, krajinné plánovanie, Bratislava