Krajinné plánovanie v Nemecku: Príspevok do diskusie o Európskom dohovore o krajine?

Dietwald Gruehn

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Nemecko, krajinné plánovanie, Európsky dohovor o krajine, efektívnosť, diskusia