Krajinné plánovanie: Geografický prístup

Ján Drdoš

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Európa, geografia, krajinné plánovanie, metodika IGU, syntéza krajiny