Krajinné plánovanie: Geografický prístup

Ján Drdoš

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Európa, krajinné plánovanie, geografia, metodika IGU, syntéza krajiny