Kontinuálnosť a ruptúry v digitálnej architektúre

Júlia Kolláthová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: digitálna architektúra, paradigma, digitálne technológie, výstavba, ruptúra, architektúra, kontinuita