Kontext a forma: Možnosti a limity semiotiky pri interpretácii dizajnu

Ľudovít Petránsky

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: dizajn, interpretácia, nábytok, semiotika