Kontext a forma: Možnosti a limity semiotiky pri interpretácii dizajnu

Ľudovít Petránsky

ZHRNUTIE

Zhrnutie článku je dostupné na jeho konci.

Kľúčové slová: interpretácia, kontext, semiotika, dizajn, forma