Konštrukčné sústavy výškových budov

Imrich Tužinský

ZHRNUTIE

Tradičný obraz samostatnej výškovej veže izolovanej od mestského kontextu a susedných budov dnes spochybňujú architekti, ktorí uznávajú potenciál polyfunkčného typu budovy robiť prostredníka medzi funkčnou a estetickou osobitosťou modernej vysokej budovy a potrebou prispôsobiť svoje funkcie a rozsah životu ulice a humanizačnému stavu verejného priestoru. Využitie konštrukčných systémov s rôznymi rozpätiami je určené vertikálnym a horizontálnym členením funkcií, úspory energie a mikroklíma sú založené najmä na využití pasívnych systémov a absorbovanej slnečnej energie. Každá z budov sa bude vyznačovať svojím bioklimatickým princípom.

Kľúčové slová: výškové budovy, bioklíma, konštrukčné sústavy, konštrukcie