Kompozícia priečelia s transparentnou tepelnou izoláciou

Mária Budiaková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: architektúra, fasáda, kompozícia, konštrukcia, nový stavebný prvok, priečelie, transparentná tepelná izolácia