Kompozícia priečelia s transparentnou tepelnou izoláciou

Mária Budiaková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: transparentná tepelná izolácia, priečelie, nový stavebný prvok, architektúra, fasáda, konštrukcia, kompozícia