ZHRNUTIE Grotta je „malým architektonickým fenoménom“ charakteristickým pre záhradnú tvorbu rôznych slohových období, je typickou súčasťou historických záhrad a parkov, no ako súčasť historických parkov a záhrad na území Slovenska dostatočne známou nie je. Pôsobenie prostredia jaskyne je fenoménom, ktorý inšpiruje k jeho rôznym interpretáciám v umeleckej tvorbe. V záhradno-architektonickej tvorbe grotta reprezentuje estetiku škaredého, čudného či groteskného. Ako architektonický […]