ZHRNUTIE Architektúra, či už fyzická alebo virtuálna, je vyjadrením spoločnosti realizovanej ako zmysluplný priestor. Fyzická a virtuálna architektúra má svoje vlastné obmedzenia a kontext, napriek tomu obe používajú architektonickú organizáciu ako spôsob usporiadania foriem a priestorov v prostredí. Obaja sa usilujú vytvoriť zmysluplné miesto vymedzením priestoru. Nedostatok fyziky, času a priestoru vo virtuálnej oblasti si […]

ZHRNUTIE Cieľom každej spoločnosti je vytvárať optimálne podmienky pre bývanie a život obyvateľov.  S rýchlym nárastom a rozvojom sídel a vôbec urbanizáciou dochádza k vytváraniu množstva faktorov, ktoré negatívne pôsobia na životné prostredie. Tento proces spôsobuje vytláčenie podstatnej zložky urbanizovaného prostredia, ktorou sú stromy a ostatné vegetačné prvky. Veľká časť vegetácie je vystavená podmienkam, ktoré väčšinou nezodpovedajú […]

Enviromentálna etika

Katarína Bútorová

„Mravný človek je vtedy, ak mu je každý život, aj život zvieraťa, aj život rastliny posvätný.“ Albert Schweitzer Environmentálna etika – o čo vlastne ide? Ide o filozofickú disciplínu, ktorá sa zaoberá správaním a usmerňovaním ľudského konania k životnému prostrediu. Zakladá sa na ľudskej zodpovednosti, zachovaní podmienok života na Zemi. Je to určitá forma spoločenského […]

Editoriál

Julián Keppl

Jednou z ťažiskových tém tohto čísla je tvorba prostredia. Odstránením železnej opony na konci osemdesiatych rokov 20. storočia sme sa zbavili olovenej gule marxistických dogiem a z nich vychádzajúcich definícií pojmov a dožičili sme si voľnejšie narábanie so slovami a ich významom. Toto zdanlivé privilégium nám poskytla možno nie celkom správne interpretovaná vymoženosť západnej civilizácie […]