ZHRNUTIE Divadelné umenie je komplexným a dynamickým prenosom správ a informácií o dobe, ktorú sme prežili, žijeme a  žiť budeme. Je pulzujúcim a reflektujúcim dokumentom udalostí. Scénografia a divadelná architektúra, ako jedna z častí divadelného diela, významne formuje vizuál konceptu a je zložkou, ktorá určuje možnosti čítania režisérskeho výkladu a zasadzuje dielo do určitej estetiky.  Príspevok skúma divadlo scénografie […]

ZHRNUTIE Múzejné koncepty chápeme ako nerealizované vízie múzea alebo zrealizované múzeá, ktoré priniesli mimoriadne myšlienky ovplyvňujúce smerovanie múzejnej architektúry. Múzejné koncepty sprevádzajú múzeum od jeho vzniku, resp. objavujú sa ešte skôr, kedy o múzeu neuvažujeme ako o vyprofilovanom samostatnom type inštitúcie a objektu a kedy riešili parciálne problémy smerujúce ku vzniku múzea. Prvé koncepty múzea od Ch. […]

Hyperloop v kontexte Bratislavy

Vladimír Hain, Tomáš Hanáček, Martin Uhrík

ZHRNUTIE V poslednom čase sa venuje čoraz väčšia pozornosť strategickému rozvoju dopravných systémov. Príčinou je nielen populačný rast, preľudňovanie miest a migračná kríza, ale v Bratislave aj výstavba obchvatu. Trend zameraný na dopravné systémy vo veľkej miere súvisí s rozvojom inovácií, zvýšenými environmentálnymi nárokmi a strategickými plánmi cestovného ruchu. Tento trend obnovil niektoré staršie koncepcie, na ktoré sa medzičasom zabudlo, […]